สินค้าหมด

A COMPARATIVE STUDY OF ENGLISH AND THAI : AN INTRODUCTION

321.00 บาท

A COMPARATIVE STUDY OF ENGLISH AND THAI : AN INTRODUCTION is designed as a course book for both grou..

มีสินค้าพร้อมส่ง

Applied English Structure

100.00 บาท

Applied  English  Structure is  designed  to  help  students ..

สินค้าหมด

Authentic English Texts for Advanced Learners

150.00 บาท

THE BOOK : Authentic English Texts for Advanced Learners was originally designed for Unive..

Basic English Writing

85.00 บาท

Basic English Writing is ideel for students who begin to write at the paragraph level. The book..

English for Athletes and Referees

160.00 บาท

English for Athletes and Referees is designed to help learners equip themselves with the most c..

สินค้าหมด

PATHWAYS TO OPPORTUNITY THROUGH ENGLISH

180.00 บาท

THE BOOK: PATHWAYS TO OPPORTUNITY THROUGH ENGLISH is an essential handbook for those seeking ca..

Principles of Translation : A textbook for English-Thai/Thai-English translation students

130.00 บาท

This textbook is primarily for any student concentrating on English-Thai/Thai-English translati..

READ ALL ABOUT IT : English in Newspapers

220.00 บาท

Read  all  about  it  :  English  in  Newspapers is  de..

Reading for Mass Communication

180.00 บาท

This Book,  Reading for Mass Communication is  designed to help learners of English a..

กลศาสตร์คลาสสิก

300.00 บาท

หนังสือกลศาสตร์คลาสสิกเล่มนี้ ข้าพเจ้าได้กล่าวถึงระเบียบวิธีการแก้ปัญหาของกลศาสตร์คลาสสิกในแนวคิดทาง..

สินค้าหมด

กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น

150.00 บาท

กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้นเล่มนี้ เป็นหนังสือที่ให้ความรู้พื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับวิชากลศาสตร์ควอนตัม..

สินค้าหมด

กล้วย

450.00 บาท

ตำราเล่มนี้ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ประวัติ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  การจำแนกชนิดของกล้วยซึ่งมีว..

สินค้าหมด

การคิดสร้างสรรค์เพื่อการจัดการคุณค่า

250.00 บาท

บูรณาการการคิดสร้างสรรค์และการจัดการคุณค่า  วิวัฒนาการแนวคิดยุคใหม่  การตระหนักถึงปัญหาด้ว..

การจัดการความปลอดภัยอาหารสำหรับงานบริการอาหาร FOOD SAFETY MANAGEMENT FOR FOOD S

250.00 บาท

เป็นหนังสือแนะนำความรู้เบื้องต้น และแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการอาหารทุกค..

สินค้าหมด

การจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน

260.00 บาท

การจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน ให้ความรู้เกี่ยวกับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานจากประเทศต่า..

แสดง 1 ถึง 15 of 86 (6 หน้า)